Kjerstin Norén
författare   kritiker sångareo scenkonstnär
kjerstin norén kan anlitas som

föreläsare/föredragshållare i ämnen som rör livs-och samhällsfrågor, resor av olika karaktär, kulturella ämnen i framförande med eller utan sång.

privatlärare och mentor i sång, skådespelarretorik samt litterärt skapande.

sångare i större och mindre sammanhang, vid familjehögtider som bröllop, dop och begravningar.

medmänniska för hjälp i hem och trädgård, med matlagning och festliga arrangemang, för samtal och högläsning eller med råd inför resor.

  Porträttfoto 2009 av Agneta Ekman-Wingate