Kjerstin Norén
författare   kritiker sångareo scenkonstnär
pågående arbete

ett livsverk med undertiteln - en bok om det tjugonde århundradet, lyrisk prosa.

Meditation över Fyra Kvartetter av T.S. Eliot – ett arbete för två manliga skådespelare och blandad kör, Nordstans galleria efter stängningsdags

No identity, en händelse i Gerlesborg, tillsammans med nätverket Free Cultural Spaces, Scenkonst Gerlesborg, Ateljébyn Skärkäll och l'Université de Foulosophie i Montreal, Canada

  Starbraksbygget i ateljébyn Skärkäll 1989 under ledning av Lars Vilks (i förgrunden till
  vänster) Foto: Göran Gustafsson