Kjerstin Norén
författare   kritiker sångareo scenkonstnär
scenkonst och liv