Kjerstin Norén
> Scenkonst & Liv < >
> Röda bönor

BILD 1
BILD 2

Röda bönor
under skivinspelningen i Waxholm 1976. Foto: Marie Nilsson