Kjerstin Norén
> Scenkonst & Liv < >
> djurens horn forts.

BILD 1
BILD 2 fortsättningen


djurens horn
forts.
Avtäckning av målning av Agneta Andrén efter djurens horn, händelse vid Gerlesborgshallen med skådespelaren Michael Norlind 1998. Foto: Göran Gustafsson